Συνάντηση με τους ετεροδημότες της Αθήνας

Οι ετεροδημότες αποτελούν δύναμη έμπνευσης για εμάς.
Το αδιάλειπτο ενδιαφέρον τους, η ενεργή και αποτελεσματική συμμετοχή τους όπου χρειάστηκε, αποδεικνύουν την αγάπη τους για τον τόπο καταγωγής τους!