Με τον Δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο συντάσσονται τρεις εν ενεργεία πρόεδροι Κοινοτήτων

Με τον Δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο συντάσσονται άλλοι τρεις εν ενεργεία πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου.
Οι πρόεδροι των Κοινοτήτων Πιλαλίστρας της Δ.Ε. Μεσσήνης Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Μάδαινας της Δ.Ε. Μεσσήνης Δημήτρης Δαβέρος και Λάμπαινας της Δ.Ε. Ιθώμης Περικλής Καλογερόπουλος, ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον κ. Αθανασόπουλο για να συνεργαστούν δημιουργικά για το κοινό καλό γνωρίζοντας τις ανάγκες της περιοχής τους.
Ο Δήμαρχος Μεσσήνης δήλωσε σχετικά: «Συνεχίζουμε με αγάπη για τον τόπο μας. Είμαι βέβαιος πως η συνεργασία με τους προέδρους θα ενισχύσει την προσπάθειά μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών».