Με τον Δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο συντάσσονται τρεις εν ενεργεία πρόεδροι Κοινοτήτων

Με τον Δήμαρχο Μεσσήνης Γιώργο Αθανασόπουλο συντάσσονται άλλοι τρεις εν ενεργεία πρόεδροι Κοινοτήτων του Δήμου.
Οι πρόεδροι των Κοινοτήτων Σπιταλίου της Δ.Ε. Μεσσήνης Γιάννης Καλογερόπουλος, Λογγάς της Δ.Ε. Αίπειας Θεόδωρος Παπανδρέου και Κορομηλιάς της Δ.Ε. Τρικόρφου Θεόδωρος Τσερπές, ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον κ. Αθανασόπουλο για να συνεργαστούν δημιουργικά για το κοινό καλό γνωρίζοντας τις ανάγκες της περιοχής τους.
Ο Δήμαρχος Μεσσήνης δήλωσε σχετικά: «Συνεχίζουμε με αγάπη για τον τόπο μας. Είμαι βέβαιος πως η συνεργασία με τους προέδρους θα ενισχύσει την προσπάθειά μας για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών».