Το πρόγραμμα επισκέψεων της Τετάρτης 13 Σεπτεμβρίου