Το πρόγραμμα επισκέψεων του Δημάρχου την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023